Informacje znajdujące się na niniejszej stronie podlegają adnotacji o wyłączeniu z odpowiedzialności oraz prawom autorskim
Kwestionariusz nt. nowego narzędzia wyszukiwania w serwisie CORDIS

Jest już dostępna nowa wyszukiwarka serwisu CORDIS. Jest szybsza i łatwiejsza w użyciu od poprzednich. Po zaledwie kilku kliknięciach można znaleźć informacje poszukiwane w bazach danych, witrynach oraz dokumentach udostępnionych w serwisie CORDIS.
Usługa jest nadal dopracowywana, więc ewentualne sugestie jak można by ją jeszcze bardziej udoskonalić będą mile widziane. Wypróbuj nową wyszukiwarkę i wypowiedz się na jej temat w krótkiej ankiecie zamieszczonej poniżej.

O serwisie CORDIS
CORDIS to brama do europejskiej nauki, innowacji, badań naukowych i rozwojowych. Administratorem serwisu jest Urząd Publikacji. Więcej informacji moęna znaleźć na stronach punktu informacyjnego lub FAQ.W zależności od udzielonej odpowiedzi niektóre z kolejnych pytań mogą stracić uzasadnienie i wówczas zostaną usunięte z kwestionariusza.

Tak
Nie
 
2. Czy znalazł/a Pan/i to czego szukał/a?
Tak
Nie
 
3. Czego konkretnie Pan/i szukał/a i jakie było Pana/i zapytanie?
 
4(a). Czy korzystał/a Pan/i z wyszukiwania aspektowego (“uściślij wyniki wg”) dostępnego po lewej stronie ekranu po wyświetleniu się wyników?
Tak
Nie
Nie wiem o tym
 
4(b). Czy uważa Pan/i, że proponowany mechanizm wyszukiwania aspektowego jest przydatny?
Prosimy o ocenę w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza 'nieprzydatny' a 10 'bardzo przydatny'
     nieprzydatny
 
bardzo    
przydatny    
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
5(a). Czy korzystał/a Pan/i z “sekcji zalecanych hiperłączy” po prawej stronie ekranu?
Tak
Nie
Nie wiem o tym
 
5(b). Czy zalecane hiperłącza okazały się przydatne?
Prosimy zaznaczyć ocenę w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza 'nieprzydatne' a 10 'bardzo przydatne'

      nieprzydatne
 
bardzo przydatne
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
6(a). Czy korzystał/a Pan/i z hiperłącza “Zobacz na mapie”?
 
Tak
Nie
Nie wiem o tym
 
6(b). Czy hiperłącze “Zobacz na mapie“ okazało się przydatne?
Prosimy zaznaczyć od 0 do 10, gdzie 0 oznacza 'nieprzydatne' a 10 'bardzo przydatne'

     nieprzydatny
 
bardzo    
przydatny    
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
7. Czy korzystał/a Pan/i z którejkolwiek za następujących funkcji oferowanych w ramach zaawansowanego wyszukiwania?
Poniższa lista nie jest wyczerpująca i zawiera tylko kilka wybranych funkcji
 
Tak
Nie
Nie znalazłem/am
 
Wyszukiwanie poszerzone o treść witryny Europa
 
Wyszukiwanie poszerzone o treść CORDIS Archiwa
 
Filtruj wg programów, krajów, tematów
 
Filtruj wg daty publikacji
 
Ogranicz wyszukiwanie wg wersji językowej
 
8(a). Czy korzystał/a Pan/i z wyszukiwania wyświetlanego na mapie w celu wyświetlenia odpowiedzi na swoje zapytanie dotyczące Projektów, Partnerów lub Wyników na mapie?
 
Tak
Nie
Nie wiem o tym
 
8(b). Jeżeli tak, to czy jest Pan/i zadowolony/a z działania mechanizmu wyszukiwania wyświetlanego na mapie?
Prosimy o ocenę w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza 'bardzo niezadowolony/a' a 10 'bardzo zadowolony/a'
bardzo             
      niezadowolony/a
 
bardzo
zadowolony/a
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
Przyjazność dla użytkownika (łatwość korzystania)
Wydajność
Przydatność wyświetlenia na mapie
Dokładność wyświetlenia na mapie
 
8(c). Czy jakieś inne dodatkowe funkcje powinny być oferowane w ramach mechanizmu przeszukiwania mapy?
 
9. Czy jest Pan/i ogólnie zadowolony/a z następujących aspektów nowego narzędzia wyszukiwania w serwisie CORDIS?
Prosimy o ocenę w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza 'bardzo niezadowolony/a' a 10 'bardzo zadowolony/a'
bardzo             
      niezadowolony/a
 
bardzo
zadowolony/a
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
Przyjazność dla użytkownika (łatwość korzystania)
Wydajność
Zakres, w jakim ujęta jest treść serwisu CORDIS
Przydatność wyników
Ogólny wygląd
 
10. Czy poleciłby/poleciłaby Pan/i nowe narzędzie wyszukiwania innym użytkownikom serwisu CORDIS?
Tak
Nie
 
11. W tym punkcie proszę zamieścić swoje własne uwagi lub sugestie mające na celu udoskonalenie narzędzia wyszukiwania w serwisie CORDIS
 
DANE OSOBOWE (NIEOBOWIąZKOWE)
 
Imię i nazwisko
Stanowisko
Organizacja
Kraj
adres e-mail
 
 
Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie formularza. Teraz wystarczy tylko kliknąć "Wyślij" a Pana/i odpowiedzi zostaną do nas przesłane.
 
Państwa opinie pozwolą nam udoskonalić serwis CORDIS. Wszystkie wypełnione formularze traktowane są jako ściśle poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie do doskonalenia naszego serwisu. Jeżeli wolą Państwo nie otrzymywać od nas wiadomości w przyszłości, proszę wysłać wiadomość e-mail do CORDIS Feedback [survey@cordis.europa.eu] ze słowem "remove" w polu tematu.
Kwestionariusz nt. nowego narzędzia wyszukiwania w serwisie CORDIS
CORDIS Home